SKU: WC-BIG BIH-005
STATE CABINET

In stock / Shipping Available

฿8,900.00

Share on

วัสดุ โครงไม้สะเดาหรือเทียบเท่า กรุไม้อัด ทำสี/ฉาบปูน

รหัสสินค้า: WC-BIG BIH-005
ขนาด WxDxH
แยก 2 ชิ้น บน ล่าง

ชิ้นล่าง 120x35x200 cm
ชิ้นบน 35x120x40 cm